Otázky a odpovědi

  • Pro koho je zařízení určeno?
    • Zařízení F-Tester je určeno pro techniky a správce sítí vinstitucích, velkých firmách a u poskytovatelů služeb – ISP. Ocení je nejen ti, kteří potřebují rychle zjistit kondici sítě a splnění kvalitativních kritérií, ale i získat podklady pro hloubkovou analýzu a odstraňování problémů v sítích.
  • Pro jaké typy komunikačních sítí lze zařízení použít?
    • Zařízení F-Tester je určeno pro měření parametrů komunikačních sítí založených na rodině protokolu TCP/IP. Pro měření lze definovat měřicí scénář s libovolným průběhem generovaných dat TCP i UDP.
  • Jaké existují varianty a jaké přenosové technologie lze měřit?
    • Základní varianta disponuje metalickým rozhraním 10/100/1000BASE-T a lze přímo použít na sítích Ethernet, případně přes toto rozhraní pro testování připojení modemy xDSL, GPON, BPL apod. Bezdrátová varianta disponuje rozhraními Wi-Fi a LTE (dostupná od 4Q 2019).