(EN) Testování datových sítí
efektivně, spolehlivě
a cíleně
Ověřování internetového
připojení (NGA) včetně sítí
s velmi vysokou
kapacitou (VHCN)
Měření parametrů
bezdrátových sítí (Wi-Fi)
i mobilních sítí
Generování a analýza
uživatelsky definovaného
provozu pro validaci
průmyslových sítí
(Industry 4.0, Smart Grid,
Smart City aj.)

Zařízení F-Tester je určeno pro měření parametrů komunikačních sítí́ založených na rodině̌ protokolu TCP/IP. Pro měření lze definovat měřicí scénář s libovolným datovým profilem (časovou sousledností) generovaných dat. Výsledky provedených měření jsou pak vyhodnoceny korelovanými časovými průběhy odezvy komunikační́ sítě̌ v podobě̌ aktuální́ přenosové́ rychlosti, zpoždění ve smyčce a chybovosti. Výstupem analýzy jsou přehledné grafy ve vektorovém formátu PDF a textové soubory se zpracovanými výsledky.